2011-04-25

Vad kostar det?

Ett försök      5000 kr
Två försök      7500 kr
Tre försök      9500 kr

Vid alla tre alternativ ingår alltid konsultation, hjälp att beräkna vilken/vilka dagar du lättast blir gravid samt eventuell utrustning för insemination. Vid fler försök tillämpas individuell prissättning. Betalar du för tre försök, men blir gravid på första eller andra försöket utgår återbetalning. Betalning sker kontant vid vårt första möte.