2011-04-25

Vem kan köpa sperma för att bli gravid?

Vem som helst kan anmäla intresse för att köpa spermier av mig. Därefter gör jag en individuell bedömning utifrån de uppgifter som du anger. Generellt gäller att följande krav bör vara uppfyllda för att jag ska ställa upp.

- Du ska ha en fast inkomst.
- Du ska ha ett fast boende.
- Du ska vara frisk från könssjukdomar.
- Du ska vara kapabel att ta hand om ett barn.
- Ålder 18 - 40 år.

Dessa krav finns för att garantera att Ditt barn får bästa möjliga förutsättningar för ett långt, friskt och lyckligt liv. Jag förbehåller mig också rätten att avstå från donation även om ovanstående krav är uppfyllda.